• Random

    Wahana Bermain

    Hidup ini seperti di Dunia Fantasi. Di dalamnya terdapat berbagai macam wahana ‘bermain’. Ada yang membuat kita tertarik untuk bermain di sana. Ada juga yang sebaliknya, tidak membuat hati kita tergerak untuk merasakan…